Bulgarian

Проучването на пазара за разрушаване през 2015 г. е проучване за разрушителни дейности, основно фокусирано към Европа.

Проучването се провежда съвместно от Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA) и нейните национални асоциации/федерации за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството.

То е насочено към ключови предприемачи (само по покана), занимаващи се с разрушаване, и всички отговори са анонимни.

Ако имате някакви въпроси / проблеми с проучването секретариатът контакт, за да EDA