Nederlands

Het 2015 marktonderzoek inzake afbraak is een enquête voor de afbraaksector, voornamelijk gericht op Europa.

Deze enquête wordt gemeenschappelijk georganiseerd door de European Demolition Association, EDA, en zijn Nationale afbraakverenigingen/federaties.

De enquête richt zich tot grote afbraakaannemers (alleen op uitnodiging) en alle antwoorden zijn anoniem.

Als je problemen hebt / problemen met het onderzoek, contact opnemen met de EDA-secretariaat.