Polski

Darmowa wejściówka branżowa na Coroczny Kongres EDA

Badanie rynku rozbiórek w roku 2015 stanowi ankietę dla branży rozbiórkowej, skoncentrowaną głównie na Europie.

Ankietę przeprowadzają wspólnie Europejskie Stowarzyszenie firm zajmujących się wyburzeniami (EDA) oraz krajowe stowarzyszenia/federacje firm z tej branży.

Adresowana jest głównie do wykonawców prac wyburzeniowych (wyłącznie na zaproszenie), a wszystkie odpowiedzi są anonimowe.

Jeśli masz jakieś problemy z badania, Sekretariat kontakt do EDA