Türk

2015 Yıkım pazar araştırması yıkım sektörü için ağırlıklı olarak Avrupa’ya odaklanmış bir araştırmadır.

Bu araştırma Avrupa Yıkım Birliği, EDA ve Ulusal Yıkım Birliklerince ortaklaşa yapılmaktadır.

Araştırma önemli yıkım yüklenicilerine (sadece davet ile) yöneliktir ve tüm yanıtlar anonimdir.

Sen anket ile herhangi bir sorun / sorunlar varsa, EDA Sekreteryası ile temasa geçin.